SON – Nền tảng thay đổi cán cân Marketing trực tiếp

SON – Sampling online đang chú trọng phát triển một hệ thống tập trung nhiều người dùng – một cộng đồng năng động và trách nhiệm, sẵn sàng trải nghiệm, sẵn sàng chia sẻ thông tin. Tại cộng đồng SON, thương hiệu được tương tác với khách hàng sâu sát hơn, những người dùng thực tế trải nghiệm theo nhu cầu, sở thích. Qua đó, gắn kết được với hành vi mua của người dùng bằng các hoạt động online và offline khác.
SON – NỀN TẢNG THAY ĐỔI CÁN CÂN MARKETING TRỰC TIẾP
Trực tiếp: SON – Sampling online là hoạt động phát mẫu thử trực tiếp tới người tiêu dùng đăng ký sẵn từ đó doanh nghiệp có thể tự chọn cá nhân, nhóm cá nhân phù hợp với sản phẩm và đối tượng khách hàng mục tiêu của mình để phát mẫu thử.
Đo Lường được: SON – Sampling online là nền tảng sampling duy nhất lắng nghe (đọc, nhìn, phản hồi) được các phản hồi của khách hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm thông qua comment trải nghiệm, feedback trực tiếp bằng hình ảnh và video clip từ đó có thể đo lường và kiểm soát được phản hồi của khách hàng về sản phẩm chính xác trên 80%.
Kiểm soát được: SON – Sampling online có thể giúp chủ doanh nghiệp chọn trực tiếp khách hàng cụ thể (có hồ sơ sẵn, lý lịch cá nhân, lịch sử trải nghiệm sampling trên nền tảng) để phù hợp nhất với sản phẩm của mình từ độ tuổi, sở thích, ngành nghề, vị trí địa lý, nghề nghiệp, mức độ uy tín và ảnh hưởng… để mời trải nghiệm và phản hồi, đóng góp ý kiến.
Vua Tốc Độ: SON – Sampling online có sẵn hồ sơ của ứng viên, mạng lưới và quy trình được tối ưu và lập trình sẵn. Nên sẽ là VUA TỐC ĐỘ khi triển khai một chiến dịch marketing trực tiếp – sampling/phát mẫu trực tiếp tới khách hàng. Mà không mất quá nhiều thời gian: xin giấy phép, khảo sát địa điểm, thuê địa điểm, thiết kế ấn phẩm, vận chuyển vật dụng.
Quy Mô Lớn: SON – Sampling online cũng là nền tảng online với mạng lưới gần 10.000 user đăng ký sẵn sàng nhận, sử dụng, và phản hồi trải nghiệm một cách trách nhiệm nhất, trên khắp cả nước. Vì vậy bạn chỉ cần “gật đầu” là ngay lập tức một chiến dịch marketing trực tiếp có thể diễn ra ngay mà không lo sợ bị trùng địa điểm, thiếu địa điểm sampling.

Hãy tự tin liên hệ với SON – SAMPLINGONLINE để tận hưởng sự ưu việt của 4.0 và big data nhé.
Xem thêm thông tin tại: http://samplingonline.vn